PRODUCENT TKANIN I MATERIAŁÓW POŚCIELOWYCH RYSZARD FLORCZAK PPHU KARY Sp. z o.o. UL SASANEK 65 B, 91-490 ŁÓDŹ

formularz kontaktowy >>
Tkaniny pościelowe
Kary

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest RYSZARD FLORCZAK PPHU KARY SP. Z O.O. z siedzibą w ŁODZI , SASANEK 65B.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisząc na adres e-mail BIURO@KARY-TKANINY.PL
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu

WYSYŁANIA OFERTY HANDLOWEJ ORAZ WYSTAWIANIA FAKTUR ZA ZAKUPIONY TOWAR

 1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą następujące podmioty: KSIĘGOWOŚĆ FIRMY KARY
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 LAT
 3. Posiada Pan/Pani prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  6. przenoszenia swoich danych osobowych, g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.

Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest DOBROWOLNE WYNIKAJĄCE Z ZAWARTEJ UMOWY KUPNA TOWARU

 

 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.

 

kontakt z Nami procentuje przekonaj się sam!

PRODUCENT TKANIN POŚCIELOWYCH I HURTOWNIA RYSZARD FLORCZAK PPHU KARY Sp. z o.o. UL. SASANEK 65 B, 91-490 ŁÓDŹ

Strony WWW Łódź